40 Jaar geleden op 29 augustus 1979 werd de touwtrekvereniging T.T.V. De Roppers  opgericht. Ter ere van het 40 jarig jubileum hadden we als touwtrekvereniging dit jaar al de eer om het NK touwtrekken te organiseren, waarbij we kunnen terugkijken op een zeer geslaagd toernooi met veel deelnemers en veel publiek. Om het jubileum jaar extra glans te geven werd er op zondag 3 november jongstleden het 40 jarig jubileum van TTV De Roppers gevierd met een receptie. De genodigden werden ontvangen in de kantine voor een bak koffie en hier kon men de rijke geschiedenis van 40 jaar touwtrekken terug vinden in de vele prijzen, fotoalbums en krantenknipsels die in de kantine lagen. Na de koffie werden de genodigden verzocht zich te melden in de tent, alwaar een ieder kon genieten van een hapje en een drankje. Na het openingswoord van de voorzitter waar nogmaals alle verenigingen, sponsoren en vrijwilligers werden bedankt voor de inzet bij de organisatie van het NK touwtrekken werden ook nog twee leden in het zonnetje gezet. Bertus Prins en Henk de Roo werden toegevoegd aan de lijst met ereleden. Tijdens het 30-jarig jubileum was deze eer al gegund aan Roel Benjamins en Gezinus Kok. Het was een gezellige receptie in de tent en na afloop werd in de eigen kantine nog eventjes na gekletst over al 40 jaar touwtrekken in en rond Dalerpeel.